شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

تبصره 18

تبصره 18

  • پرداخت ۴۳ همت برای تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰

    معاون سیاستگذاری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ۵۰هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است، گفت: رقم تسهیلات پرداختی نیز برابر ۴۳هزار میلیارد تومان بوده است. علی روحانی، معاون سیاستگذاری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، در نشست تقدیر از برگزیدگان عملکرد تبصره ۱۸ گفت: موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه از سال ۱۴۰۰ به صورت جدی به وزارت اقتصاد محول شد و در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کرد. پرداخت تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱، از ۱۴۰۱ آغاز شد و در حال حاضر پرداخت تسهیلات…
۱
بیشتر