شماره روزنامه ۶۰۱۶
|

تامین مالی مسکن

تامین مالی مسکن

  • بانک خانه‌اولی‌ها کجاست؟

    دنیای اقتصاد: مرجع پرداخت وام مسکن به جای «روشن‌ کردن چراغ بخش مسکن»، برای جذب سپرده سراغ خودروساز رفته است. روند پرداخت واقعی وام به خانه‌اولی‌ها نسبت به ۹۶، نصف شده است. اینها، از نگاه مقام اسبق بانک‌مرکزی، اشکال بزرگ است.
۱
بیشتر