شماره روزنامه ۶۰۶۳
|

بیکاری آمریکا

بیکاری آمریکا

  • حمایت آمار اشتغال از دلارجهانی

    دنیای اقتصاد: با افزایش نرخ بیکاری آمریکا، شاخص ارزی که پیش از انتشار این گزارش در کف کانال ۱۰۴ واحدی قرار داشت توانست بار دیگر کانال ۱۰۵ واحدی را مشاهده کند. این عامل مهم‌ترین محرک نزول بازارهای جهانی در روز‌های اخیر به شمار می‌رود. در این بحبوحه تنها امید سرمایه‌گذاران، تداوم روند نزولی تورم بوده و چشم‌ها به گزارش جدید اداره آمار کار آمریکا در ۱۲ ژوئن دوخته شده است.
۱
بیشتر