شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری

  • علت گرایش به رشته بیمه‌‌‌های زندگی و سرمایه‌‌‌گذاری در بازار بیمه کشور

    عباس رنجبر‌کلهرودی/کارشناس بیمه
    بیمه‌‌‌های زندگی انواع و اقسام متفاوتی دارد. انواع بیمه‌‌‌های زندگی، فارغ از تقسیم‌‌‌بندی فنی آن، به بیمه‌‌‌های به‌‌‌شرط فوت، به‌‌‌شرط حیات و مختلط یا ترکیبی قابل‌‌‌تقسیم بندی است. در سال‌‌‌های اخیر در کشور، بیمه‌‌‌های عمر و سرمایه‌‌‌گذاری که از نوع سوم است، رونق بسیار بیشتری دارد. برخی معتقد هستند که در بین بیمه‌‌‌های زندگی، بیمه‌‌‌های به‌‌‌شرط فوت از بیمه‌‌‌های زندگی و سرمایه‌‌‌گذاری مهم‌‌‌تر است و باور دارند که شرکت‌‌‌های بیمه در خصوص عرضه بیمه‌‌‌های به‌‌‌شرط فوت -آن‌‌‌گونه که شایسته است-…
۱
بیشتر