بوز

  • عرفان بوز جانشین لیکنز؟

    ایسنا: قرارداد باشگاه تراکتور‌سازی با جرج لیکنز سرمربی این تیم فسخ شد. درهمین حال یک سایت ترکیه‌ای از پیشنهاد دو ساله تراکتورسازی به یک مربی ترکیه‌ای خبر داد. عرفان بوز، سرمربی عثمانلی اسپور که سابقه هدایت تیم‌های بورسا اسپور و گنجلر بیر را در لیگ ترکیه در اختیار دارد، پیشنهاد دو ساله‌ای از تراکتورسازی برای هدایت این تیم دریافت کرده است. پیش‌تر ارتوئرول سائلام دیگر مربی ترکیه‌ای مدتی در این تیم مشغول به کار شده بود.
۱

بیشتر