براى

  • انتقاد دنیزلی از برخی شاگردانش

    تسنیم: مصطفی دنیزلی، سرمربی تراکتورسازی به انتقاد از برخی از شاگردانش پرداخت: «دلیل اصلى باخت ما به استقلال اشتباهات فردى تیم‌مان بود. شاید این دیدار یکى از بهترین بازى‌های تهاجمی ما در این فصل بود و فرصت‌هاى گلِ بسیارى داشتیم. البته دلیل دیگری هم وجود دارد. درون تیم بازیکنانى هستند که نه براى تیم‌، بلکه فقط براى خودشان و تریبون بازى مى‌کنند! به آنها براى آخرین بار هشدار خواهم داد. بازى فوتبال باید فقط و فقط براى موفقیت تیم و به خاطر تیم باشد. تصمیماتى که من می‌گیرم براى موفقیت تیم است.»
۱

بیشتر