شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

بانک مرکزي روسيه

بانک مرکزي روسيه

  • خودپردازهای روسی در مسیر دیگر کشورها

    بانک مرکزی روسیه در نظر دارد شبکه خودپرداز بانک‌‌‌های خود را در کشورهای خارجی گسترش دهد. اولگا اسکوروبوگاتووا، معاون اول رئیس بانک روسیه گفت: بانک روسیه در حال بررسی امکان گسترش شبکه خودپرداز بانک‌‌‌های روسی است که در کشورهای خارجی حضور دارند تا شهروندان آنها بتوانند از کارت میر استفاده کنند. اسکوروبوگاتووا اظهار کرد: بانک‌‌‌های ما در تعدادی از کشورها حضور دارند و ما در حال حاضر در حال توسعه شبکه خودپرداز بانک‌‌‌های خود در این کشورها هستیم. او خاطرنشان کرد که حتی کشورهایی که قبلا علاقه کمتری…
  • کاهش ۱۰ میلیارد دلاری ذخایر روسیه

    بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که ذخایر بین‌المللی این کشور طی یک هفته ۱۰.۱ میلیارد دلار افزایش یافت و در ۸ مارس ۲۰۲۴ به ۵۹۱.۲ میلیارد دلار رسید. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که ذخایر بین‌المللی این کشور طی یک هفته ۱۰.۱ میلیارد دلار افزایش یافت و در ۸ مارس ۲۰۲۴ به ۵۹۱.۲ میلیارد دلار رسید.
  • تسویه‌حساب‌‌‌های غیر‌دلاری روسیه سر به فلک می‌‌‌کشد

    رئیس بانک مرکزی روسیه اظهار کرد سهم تسویه‌حساب‌‌‌های روسیه با ارزهای ملی کشورهای دیگر بریکس به ۸۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که دو سال پیش فقط ۲۶ درصد بود.
۱
بیشتر