شماره روزنامه ۵۵۲۵
|

بازه

  • افزایش ۵۵درصدی درآمدهای پتروشیمی مارون

    دنیای اقتصاد: در بازه ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹، پتروشیمی مارون با فروش یک میلیون و ۱۷۲ هزار تن از محصولات خود در بازارهای داخلی به میزان ۱۳۸ هزار و ۸۰ میلیارد ریال درآمد کسب کرد. این شرکت همچنین در بازه زمانی مذکور به میزان ۵۴۶ هزار و ۳۲۰ تن از محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رساند و از این محل ۷۳ هزار و ۲۶۲ میلیارد ریال درآمد کسب کرد.
  • افزایش ۱۰۷درصدی درآمد پتروشیمی ‌اروند

    محمد‌صادق امیدوار: پتروشیمی‌اروند در دوره ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹‌، ۸۷۳ هزار و ۱۳۶ تن از محصولات خود را در بازارهای داخلی به فروش رساند که از این محل درآمدی ۵۵ هزار و ۷۹۷ میلیارد ریالی کسب کرد. همچنین این شرکت در این بازه به میزان ۱۱۶ هزار و ۵۶۲ تن از محصولات خود را در بازارهای صادراتی به فروش رساند و از این محل ۱۷ هزار و ۸۸۹ میلیارد ریال درآمد حاصل کرد. در نهایت مجموع درآمد این شرکت در بازه زمانی مذکور از محل فروش داخلی و خارجی خود (با کسر مقادیری برگشت از فروش) به میزان ۷۳ هزار و ۳۰۵ میلیارد ریال بود.
۱

بیشتر