شماره روزنامه ۶۰۳۱
|

بازرگانان خارجی

بازرگانان خارجی

  • ترافیک‌خارجی در اتاق تجارت

    دنیای اقتصاد: اتاق بازرگانی ایران از فرصت برگزاری ایران‌اکسپو استفاده کرده و در روزهای گذشته با برپایی نشست‌های تجاری، از نمایندگان سایر کشورها میزبانی می‌کند و تفاهم‌نامه‌هایی در جهت توسعه همکاری‌های تجاری با طرف‌های خارجی به امضا رسانده است. ترافیک حضور تجار در پارلمان بخش خصوصی می‌تواند نشانه‌های مثبتی برای توسعه روابط با کشورها باشد؛ این موضوع در اظهارات ‌میهمانان خارجی اتاق مشهود است. اما باید برای قضاوت درست منتظر اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌ها بود.
۱
بیشتر