شماره روزنامه ۶۰۱۶
|

بازارهای فرامرزی

بازارهای فرامرزی

  • جهت‌یابی نگاه صنعت نفت

    دنیای‌اقتصاد: بازار سازندگان تجهیزات نفتی به دلیل بودجه عمرانی ناچیزی که در لایحه بودجه سال آینده درج شده است، نیرو و توان خود را بر کشف بازارهای فرامرزی گذاشته‌اند. احسان ثقفی رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه توسعه بازار داخل در سال آینده منوط به کلید خوردن پروژه‌های عمرانی است، گفت: ما در حوزه بازار فرامرزی برنامه‌ریزی کرده‌ایم و در این راستا شرکت مدیریت زنجیره تامین تاسیس شده که با محوریت توسعه بازار خارج و صادرات فعالیت خود را…
۱
بیشتر