شماره روزنامه ۶۰۳۶
|

باار محصولات شیمیایی

باار محصولات شیمیایی

  • رقابت هیجانی از رینگ پلیمرها رخت بربست

    دنیای اقتصاد- راضیه احقاقی: محصولات پلیمری و شیمیایی در بازار جهانی تحت‌تاثیر عقبگرد بهای نفتا و گاز طبیعی تحت فشار کاهش نرخ قرار دارند؛ اما افزایش نرخ حواله ارز در بازار مبادله باعث شد تا قیمت پایه اغلب گروه‌‌‌های کالایی در رینگ پتروشیمی افزایشی اعلام شود. با وجود این، فاصله میان نرخ حواله ارز در بازار مبادله به‌‌‌عنوان نرخ مورد استفاده در تعیین قیمت پایه اغلب محصولات پتروشیمی و نرخ ارز در بازار آزاد رو به کاهش است و این کاهش فاصله باعث افت تمایل به خرید میان متقاضیان این محصولات شده، به‌‌‌نحوی که نتیجه آن در فروکش…
۱
بیشتر