شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

اقتصاد و توسعه

اقتصاد و توسعه

  • توسعه مرز پژوهش‌های اقتصادی

    ترجمه و تنظیم: جعفر خیرخواهان
    در این نشست با سه نفر از نسل بعدی اقتصاددانان صحبت می‌کنیم. پژوهشگران جوانی که نتایج پژوهش‌های دوره دکترای خود را در کنفرانس دانشکده اقتصاد پاریس ارائه کرده‌اند. در آنجا شاهد طیفی گسترده از پژوهش‌ها بودیم که واقعا هرکسی را شگفت‌زده می‌کند. این سه پژوهشگر جوان عبارتند از: «دانکن‌وب» و«تیاگو اسکارلی» از دانشکده اقتصاد پاریس و «کارمن ویلا لیرا» از دانشگاه واریک.
۱
بیشتر