شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

اعتماد سرمایه داران

اعتماد سرمایه داران

  • بورس منتظر تجویز دولت

    دنیای‌اقتصاد- عاطفه چوپان: حال و روز بازار سرمایه خوب نیست. بورس دردی از یار دارد که درمانش هم به‌دست اوست. سال‌۱۴۰۲ که چیزی تا انتهای آن باقی‌نمانده، سالی سراسر بی‌وفایی و خلف‌وعده از سوی یار نااهل بازار سرمایه بود.
۱
بیشتر