شماره روزنامه ۶۰۳۴
|

استفان درکان

استفان درکان

  • توسعه با همراهی فرادستان

    ترجمه و تنظیم: جعفر خیرخواهان
    در عین‌حال که داشتن دید و چشم‏‏‏‏‌انداز بلندمدت تاریخی بسیار مفید است تا درک و بصیرت خوبی از تلاش‌های نوع بشر و عوامل دخیل اساسی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع داشته باشیم، باید با گروه‌های غالب و مسلطی که در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت در صحنه اقتصاد سیاسی جوامع حضور دارند نیز رودررو شد و نقش مثبت و منفی آنها را بررسی و تحلیل کرد. نمایندگی این گروه‌ها را در هر جامعه‏‏‏‏‌ای‏‏‏‏‌‏‏‏‏‌‏‏‏‏‌‏‏‏‏‌ فرادستان برعهده دارند. نظام‌های دموکراسی‏‏‏‏‌‏‏‏‏‌‏‏‏‏‌ ترجیح می‌دهند وجود گروه‌های…
  • تاملاتی درباره «قمار روی توسعه»

    نوشته رانیل دیسانایاک
    کتابی مهم استفان درکان این استدلال را مطرح می‌کند که کشورها در صورتی به رشد اقتصادی می‌رسند که صاحبان قدرت واقعا خواهان رشد باشند. رشد سریع که مواهب آن به‌صورت منطقی عادلانه تقسیم شود، همچنان پیش‌‌‌‌‌نیاز زندگی بهتر است؛ چرا برخی کشورها فقیر می‌‌‌‌‌مانند درحالی‌که برخی دیگر در مسیر رشد و توسعه تلو تلو خوران پیش می‌روند؟ پرسشی که موضوع بسیاری از مطالعات آکادمیک و کتاب‌های ‌‌‌‌‌پرخواننده بوده‌است و افراد زیادی پاسخ‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌گوناگون ارائه داده‌اند.
۱
بیشتر