شماره روزنامه ۴۵۲۸
|

استعدادهای

 • هنر مصاحبه برای جذب استعدادهای بزرگ

  مترجم: سید‌حسین علوی لنگرودی
  منبع: گالوپ alavitarjomeh@gmail.com: بخش دوم هنگامی که مدیران تازه کار وارد دنیای مدیریت می‌شوند خود را با ابهامات و پرسش‌های گوناگونی رو‌در‌رو می‌بینند که یافتن پاسخ‌ها و راه حل‌های معقول و درست برای آنها نیازمند کسب تجربه و آموزه‌های بسیاری است.
 • هنر مصاحبه برای جذب استعدادهای بزرگ

  مترجم: سید‌حسین علوی لنگرودی
  منبع: گالوپ alavitarjomeh@gmail.com: بخش اول هنگامی که مدیران تازه‌کار وارد دنیای مدیریت می‌شوند خود را با ابهامات و پرسش‌های گوناگونی رو در رو می‌بینند که یافتن پاسخ‌ها و راه حل‌های معقول و درست برای آنها نیازمند کسب تجربه و آموزه‌های بسیاری است. یکی از این پرسش‌ها به چگونگی انجام مصاحبه‌های شغلی به‌منظور شناسایی و جذب استعداد‌های برتری مربوط می‌شود که راهگشای مسیر آینده مدیریتی مدیران تازه‌کار محسوب می‌شوند. حال سوال اینجاست که مدیر تازه‌کاری که تاکنون در هیچ مصاحبه شغلی به‌عنوان پرسش‌کننده و ارزیاب حضور نداشته است، چگونه می‌تواند از عهده این امر خطیر برآید؟
 • به شکار استعدادهای افرادتان بروید

  مترجم: سید حسین علوی لنگرودی alavitarjomeh@gmail.com
  منبع: گالوپ: هرکسی دارای استعدادهای متعددی است و الگوهای مختلف تفکر، احساسات و رفتارها را در اختیار دارد که می‌توان از آنها به شکل مولدی استفاده کرد. تحقیقات نشان داده که هر فردی می‌تواند حداقل یک کار را بهتر از ۱۰ هزار نفر دیگر انجام دهد.
 • دیدار جمعی از استعدادهای برتر و نخبگان جوان کشور با مقام معظم رهبری /تصاویر

  جمعی از استعدادهای برتر و نخبگان جوان کشور صبح چهارشنبه ۲۶ مهر با مقام معظم رهبری دیدار کردند. /ایسنا

بیشتر