شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

ارسال پيامک ماهواره‌اي

ارسال پيامک ماهواره‌اي

  • اندروید ۱۵ با قابلیت ارسال پیامک ماهواره‌ای از راه می‌رسد

    مهر: اندروید ۱۵ احتمالا قابلیت اتصال به اینترنت ماهواره‌ای برای ارسال پیامک را ارائه کند. شواهدی از این ویژگی در جدیدترین نسخه ۱۴ بتا رصد شده است. به گزارش گیزموچاینا، گوگل در اندروید ۱۴ بتا یک صفحه جدید «پیامک ماهواره‌ای» ایجاد کرده است. طبق این صفحه تمام کاربران با حساب‌های کاربری مجاز به زودی می‌توانند با کمک ماهواره پیامک بفرستند و دریافت کنند.
۱
بیشتر