شماره روزنامه ۶۰۳۶
|

اجلاس اتاق های بازرگانی

اجلاس اتاق های بازرگانی

  • اجلاس اتاق‌های ‌بازرگانی آسیایی با معاهده اصفهان پایان یافت

    دنیای اقتصاد، اصفهان: اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (ACD) در حالی به کار خود در اصفهان ادامه داد که چهار میزگرد تخصصی با موضوعاتی چون فناوری‌های نوین، کشاورزی و امنیت غذایی، مشارکت در تحقق اهداف توسعه پایدار و درنهایت گردشگری در آسیا را دنبال کرد.
  • نقش‌آفرینی فناوری‌های نوین در افزایش قدرت آسیا

    دنیای‌اقتصاد- اصفهان: اجلاس دوروزه اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا (ACD) با حضور روسا و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی کشورهای آسیایی و اتاق‌های بازرگانی ایران روز دوشنبه به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان آغاز به‌کارکرد.
۱
بیشتر