شماره روزنامه ۶۰۱۳
|

آینده سلامت

آینده سلامت

  • نگرانی جدی از آینده سلامت کشور

    دنیای اقتصاد: طی چند روز گذشته مجمع انجمن‏‏‌های علمی‏‏‌ گروه پزشکی ایران بیانیه‌ای در خصوص کاهش کمیت و کیفیت آموزش و پژوهش و خدمت‏‏‌رسانی به مردم در آینده نزدیک در ایران ارائه داده است.
۱
بیشتر