آنان

  • همه سپرده‌گذاران تعیین تکلیف می‌شوند

    گروه بنگاه‌ها: براساس موسسه اعتباری ملل، پیرو برنامه‌ریزی صورت گرفته براساس تصمیم سران سه قوه تا پایان وقت اداری یکشنبه تمامی سپرده‌گذارانی که مانده حساب آنان تا یک میلیارد ریال بوده تعیین تکلیف شده‌اند.براساس این اطلاعیه، آن دسته از سپرده‌گذاران که به هر علت نتوانسته‌اند براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در تاریخ‌های تعیین شده به شعب مراجعه داشته باشند، می‌توانند در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه ۴ و ۵ دی‌ماه به شعب مراجعه و نسبت به تعیین وضعیت حساب‌های خود اقدام کنند. در ادامه این اطلاعیه آمده است: همچنین درباره…
  • اطلاعیه موسسه ملل درخصوص تعاونی وحدت

    گروه بنگاه‌ها: روابط‌عمومی موسسه ملل اعلام کرد: آن دسته از مشتریان تعاونی وحدت که حرف اول نام خانوادگی آنان الف، ب، پ، ت، ث بوده، ملل‌کارت آنان به میزان مانده حساب شارژ و قابل‌برداشت است.روابط‌عمومی این موسسه اعلام کرده است: به اطلاع آن دسته از مشتریان تعاونی اعتبار منحله وحدت که بر اساس اطلاعیه شماره ۴ کار احراز هویت آنان انجام و موفق به دریافت ملل‌کارت شده‌اند می‌رساند، کسانی که حرف اول نام خانوادگی آنان الف، ب، پ، ت، ث بوده، ملل‌کارت آنان به میزان مانده حساب شارژ و در شبکه بانکی قابل‌برداشت است.درخصوص…
۱

بیشتر