آمریکا ایران

  • گزینه‌های روی میز ایران در مذاکرات برجام

    اقتصاد نیوز: یک محقق ایرانی گفت: با توجه به گزینه‌های جایگزین‌ دیگر کشورها یا طرح B، نقض محدودیت‌های ذخایر اورانیوم یک چیز جزئی است. این کم‌هزینه‌ترین [گزینه روی میز ایران] است.
۱

بیشتر