آلمان و روسیه

  • آلمان سفیر روسیه را احضار کرد

    ایسنا: آلمان در پی رای دادگاه مبنی بر حبس ابد شهروند روس به اتهام ترور یک فرمانده سابق در برلین در سال ۲۰۱۹ دو کارمند سفارت مسکو را عنصر نامطلوب اعلام و سفیر روسیه را احضار کرد.
۱

بیشتر