شماره روزنامه ۶۰۱۲
|

آزادی اقتصادی

آزادی اقتصادی

  • افت نمره آزادی اقتصادی در ایران

    دنیای اقتصاد – گروه اقتصاد بین‌الملل: در تازه‌ترین گزارش بنیاد هریتیج با عنوان «شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴»، زنگ خطر بار دیگر برای ایران به صدا درآمده است. این گزارش، تصویری نامطلوب از وضعیت آزادی اقتصادی در ایران ارائه می‌دهد. رتبه۱۶۹ ایران در میان ۱۷۶کشور رتبه‌بندی‌شده، گویای این واقعیت تلخ است که ایران در زمره ۱۰کشور با «کمترین آزادی اقتصادی» قرار گرفته است. شاخص آزادی اقتصادی ایران نیز با یک امتیاز کاهش نسبت به سال گذشته، به عدد ۴۱.۲ از ۱۰۰رسیده است.
۱
بیشتر