آرشیو اخبار : بورس

  • امیرهوشنگ نوایی
    طی دو هفته‌ اخیر 3 دسته داده تحلیلی مهم در رابطه با مسیر اطلاعاتی بازار سهام منتشر شد. این سه بسته اطلاعاتی را به ترتیب پیش‌بینی سود مورد اجماع تحلیلگران، صورت‌های مالی فصل بهار بنگاه‌ها و نهایتا گزارش عملکرد ماهانه این شرکت‌ها در تیر تشکیل می‌دهد. سوال مهمی که باید به آن پاسخ داد آن است که برآورد‌های تحلیلگران تا چه اندازه بر واقعیت‌های حاکم بر بازار منطبق است و تا چه اندازه می‌توان به این داده‌ها اتکا کرد. در این گزارش سود محقق‌شده بنگاه‌های بورسی با سودبرآوردی تحلیلگران که هفته پیش از آن منتشر شد، مقایسه شده است. در آخرین روزهای تیرماه 52 گروه تحلیلی آخرین برآورد خود از سودآوری فصل بهار و سال مالی جاری بنگاه‌های بورسی را ارائه دادند. بعد از حذف پیش‌بینی سود از صورت‌های مالی شرکت‌ها، برآورد مورداجماع…
  • علیرضا توکلی
    گاهی دیده می‌شود در یک نماد خاص، خریداران به حق‌تقدم آن روی خوش نشان می‌دهند حتی اگر چند ماه قبل در حراج حق‌تقدم همان سهم، عده‌ای از دارندگان استفاده‌نشده آن زیان قابل‌توجهی کرده باشند.
  • همایون دارابی
    بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته با پایان فصل مجامع و انتشار گزارش‌های مطلوب شرکت‌ها برای عملکرد فصل بهار با رشد 5/ 2درصدی شاخص کل همراه شد.