شماره روزنامه ۵۶۰۶
|

آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • 116 سال پیش در 3آذر سال 1285 در چنین روزی روزنامه مجلس به سردبیری ادیب‌الممالک فراهانی، مدیریت سید محمدصادق طباطبایی و صاحب امتیازی میرزا محسن مجتهد تاسیس شد. روزنامه مجلس به‌عنوان اولین روزنامه ملی که در دوران پس از مشروطیت و از طرف دوره اول مجلس شورای ملی منتشر می‌شده است، معرفی می‌شود. اهمیت این روزنامه در انعکاس تحولات مجلس پس از به توپ بسته شدن آن، فرمان مظفرالدین، تاسیس روزنامه زندگی سیاسی اجتماعی مدیریت، روزنامه محمد صادق طباطبایی فرزند میرزا سیدمحمد طباطبایی معروف به سنگلجی و سردبیر آن ادیب‌الممالک فراهانی موضوعاتی هستند که به آن پرداخته می‌شود. مشخصات روزنامه به تفکیک، هدف موضوع، سادگی دوره تناوب، حق اشتراک، مبادله، نمایندگی و نحوه مکاتبه آورده شده است.
  • اولین کانون آگهی در سال۱۳۱۶ با عنوان کانون تبلیغاتی زیبا به مدیر مسوولی حمزه نعمتی راه‌اندازی شد. این نخستین موسسه تبلیغاتی ایران است که به‌طور رسمی به عضویت اتحادیه موسسات تبلیغاتی انگلستان و اتحادیه بین‌المللی تبلیغات ایالات متحده درآمد. در سال۱۳۱۹ شمسی اداره کل تبلیغات و انتشارات توسط عیسی صدیق در خانه سیدالعراقین تاسیس شد. از سال۱۳۲۵ تا سال۱۳۳۷ در تهران ۱۸ کانون آگهی از جمله موسسه پرسپولیس مشغول فعالیت بودند. رونق تبلیغات در دهه30 مدیون شکوفایی صنایع داخلی بود. 
  • الای زارتسکی در سلسله مقالاتی شرح داده است که شیوه تولید سرمایه‌داری چگونه در تعیین مسیر زندگی زنان تاثیرگذار بوده است به گفته زارتسکی ما به وجود شکاف میان کار و خانواده که ویژگی خاص سرمایه‌داری است، و همچنین به شکافی میان سپهرهای خصوصی و عمومی که با آن ملازمت دارد عادت کرده‌ایم. در روزگار پیش از سرمایه‌داری صنعتی مردم در خانواده‌های گسترده زندگی می‌کردند که عمدتا بافت روستایی یا دهقانی داشت تا جایی که به دوام زندگی روزمره مربوط می‌شد کاری که زنان انجام می‌دادند به اندازه کاری که مردان می‌کردند مهم بود. بنابراین در اصلی‌ترین فعالیت زندگی یعنی تولید، زنان نیز به اندازه مردان خود را «خودی می‌پنداشتند نه «بیگانه».
  • روزنامه مجلس نخستین روزنامه پارلمانی ایران بود که در تاریخ ۳ آذر ۱۲۸۵ هجری خورشیدی (۸ شوال ۱۳۲۴) یعنی پنجاه روز بعد از تاسیس مجلس شورای ملی به چاپ رسید. این روزنامه در ۸ صفحه با کمک چاپ سربی انتشار می‌یافت و علاوه بر درج اخبار خارجی و داخلی ایران، تمام مذاکرات انجام‌شده در مجلس شورای ملی را منعکس می‌کرد. امتیاز روزنامه به عهده میرزامحسن مجتهد و مدیریت آن با سید محمدصادق طباطبایی و سردبیری آن با ادیب‌الممالک فراهانی بود. در هر هفته ۴شماره از این روزنامه منتشر می‌شد. قیمت هر شماره آن یک شاهی بود.
  • روزنامه اختر آغازگر انتشار مطبوعات برون‌مرزی ایران است که به مدت بیست‌و‌دوسال‌، بین سال‌های ۱۲۵۴ تا ۱۲۷۵ شمسی و ۱۸۷۵ تا ۱۸۹۶ میلادی منتشر شد. نخستین شماره روزنامه اختر در روز پنج‌شنبه برابر ۲۳دی۱۲۵۴ و۱۳ژانویه۱۸۷۶در استانبول‌ (عثمانی سابق) انتشار یافت.