آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • هر کشوری در راه تحقق توسعه تلاش می‌کند. زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می‌دانند. در حالی‌که پیشرفت اقتصادی یکی از عوامل مهم توسعه است ولی تنها عامل به شمار نمی‌رود. دلیل این است که توسعه صرفا پدیده‌ای اقتصادی نیست. توسعه نهایتا باید علاوه بر جنبه مادی و پولی زندگی مردم، سایر جنبه‌ها را نیز پوشش دهد، بنابراین باید به عنوان جریان چند بعدی که مستلزم تجدید سازمان و تجدید جهت‌گیری مجموعه‌ نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است مورد توجه قرار گیرد. توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمدها و تولید آشکارا متضمن تغییرات بنیادی در ساختمان‌های نهادی، اجتماعی و اداری و نیز طرز تلقی عامه و در بیشتر موارد حتی آداب و رسوم و اعتقادات است.
  • طبقه بازرگان کشور که در این موقع نفوذ زیادی داشت دست به هر گونه فعالیت برای سمپاشی، تهمت زدن و … زد که شاید بتواند سیاست وزارت اقتصاد را تغییر بدهد یا شاید موجب تغییر خود بنده شود و بنابراین دومرتبه برگردند به همان اوضاع سابق که در آن تقدم با بازرگان بود و نه با صاحب صنعت. در حالی که کاملا همه حس می‌کردند که با مقررات تازه و با سیاست‌هایی که از آغاز سال ۴۲ دیگر رسما اعلام می‌کردند دوران بازرگانی و نمایندگی گرفتن و پول به دست آوردن از این راه به طور نسبی پایان یافته یا به هرحال اهمیت این کار کاهش پیدا کرده و از این پس اگر کسی می‌خواهد در بخش خصوصی فعالیت سوددهی برای خودش داشته باشد که مورد تشویق و تایید مملکت هم باشد باید بیش از همه به صنعت توجه بکند.
  • لئوپولد مک کلینتاک (Leopold McClintock) کاشف ایرلندی و عضو نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در قرن نوزدهم بود که به‌دلیل کاوش‌های خود درمجمع‌ الجزایر قطب‌ شمال (جزایر شمال‌ کانادا) شناخته می‌شود. وی در سفر خود گزارش بحث‌برانگیز جان رای کاشف را تایید کرد که پیش‌تر بر اساس منابع محلی اینویت از بدفرجامی گروه اکتشافی گمشده فرانکلین به سرپرستی سر جان فرانکلین سخن گفته بود. این گروه در 1845 کوشیده بودند تا برای نخستین بار در گذرگاه شمال غربی حرکت کنند.