آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • ثریا عباسی
    حاج عزالممالک از نمایندگان دموکرات درخصوص حق ترتیب استخدام اعضای مالیه و حقوق پیشکاران عالیه نسبت به روسای دوایر جزء خودشان حق پیشنهاد کردن داشته باشند. این را برخلاف ترتیبات اداری دانست. «اگر یک وقتی وزارت مالیه صلاح ببیند پیشکار مالیه فارس را عوض کند و بفرستد به آذربایجان و دیگر محتاج نباشد که تماما اجزای فارس را عوض کند و آنها که با او موافق هستند بروند آذربایجان این به کلی برخلاف ترتیبات اداری است... ولو اینکه خطایی از کسی سر زده باشد آن وقت به مقامات عالیه راپورت می‌دهد و به موجب دوسیه(پرونده) می‌شود اخطار و حقوق آنها را کسر کرد» (مذاکرات دوره سوم، جلسه 45، ص 422). اعضای کمیسیون عالیه باید 12 نفر باشد تا با دقت قوانین و لوایح مالیاتی را بررسی کنند. حاج عزالممالک در این خصوص می‌گوید: «... و همین‌طور راجع…
  • توران آغا فروغ‌الدوله ملقب به ملکه ایران(دختر ناصرالدین شاه) که زنی شاعر و نویسنده و همسر میرزاعلی‌خان ظهیرالدوله بود در جریان انقلاب مشروطه وضعیت تهران و خانواده سلطنتی را به تفصیل در نامه‌های متعدد برای همسرش شرح داده است.
  • هیات‌وزیران اوایل مهرماه 1313 قانون و مقررات استفاده از رادیو را تصویب کرد. هیات‌وزیران مقرراتی وضع شد که برای نصب آنتن و استفاده از رادیو اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن لازم بود.
  • از اوایل مهرماه 1357 موج اعتصابات کارگری شدت گرفت و به کارگران و کارمندان شرکت نفت هم کشیده شد. پالایشگاه آبادان در آن زمان یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه های جهان محسوب می‌شد و اعتصاب کارکنان صنعت نفت، تولید و صادرات نفت ایران را زمین‌گیر کرد؛ به‌گونه‌ای که در آن برهه «شریف امامی» نخست‌وزیر وقت اذعان کرد این واقعه روزانه حداکثر 57 میلیون دلار از در آمد ارزی کشور را کاهش داده است.
  • در دوره قاجار نخستین اثر فلسفی‌ای را که از فیلسوفی غربی به فارسی ترجمه شد، «حکمت ناصریه» دانسته و چنین گفته‌اند که این اثر به سفارش کنت دو گوبینو و ترجمه ال عازار یهودی به کمک امیل برنه فرانسوی به فارسی برگردانده شده است.
  • انقلاب مشروطه ایران و نظام برآمده از آن را می‌توان ماحصل یک دوره طولانی از نوخواهی و نوجویی دانست در جهت پایان دادن به ادبار و فلاکت به‌ظاهر پایان‌ناپذیری که مملکت را فرا گرفته بود. در کنار ارائه تصویر و توصیفی از این ادبار و فلاکت که هم بر وضعیت موجود کشور تاکید داشت و هم در مواردی چند، آن را با دوران مجد و عظمت ایران در گذشته‌ها مقایسه می‌کرد، این نوخواهی و نوجویی بیش از هر چیز خود را به شکل طرح و بیان مجموعه برنامه‌ها و راهکارهایی نشان داد که باید برای دگرگون کردن این وضعیت موردتوجه قرار گرفته و به مرحله عمل درآید.
  • در قـرن نوزدهـم میلادی به‌دلیـل دگرگونی‌هایی کـه در نظام سیاسـی و اقتصـادی جهان رخ داد، لـزوم ارتبـاط هـر چـه سـریع‌تر ماموران انگلیسـی با مرکـزفرماندهی خـود یعنی لندن، بیـش از پیـش احسـاس می‌شـد.