تماس با ما

دنیای اقتصاد : روزنامه صبح ایران 

صاحب امتیاز: دنیای اقتصاد تابان 

راههای تماس پذیرش آگهی در گروه رسانه ای دنیای اقتصاد

 

 

 

مدیریت توسعه بازار:  زینب سادات میرهادی 

تلفن: 42710402 

تلفكس: 42710404 

 

رئیس حوزه مدیرعامل: سمیرا بختیاری 

تلفن: 87762570 

مدیریت ‌مالی و اقتصادی: محمود نانگیر 

تلفن: 8776450 

تلفن: 8776451 

مدیر پیگیری امور مدیر مسئول: منصور نمایشی 

تلفن: 87762504 

مدیریت فناوری اطلاعات و سیستم‌ها: مهدی محمودی فر 

تلفن: 87762260 

رئیس سازمان آگهی‌ها: پرویز بختیاری 

تلفن: 8901 

نمابر: 87762313 

دبیرخانه مركزی:

تلفن: 87762701 

نمابر: 87762702 

مدیریت امور همایشها : سروش فولادچی 

تلفن: 87762354 

تلفن: 87762355 

نمابر: 87762351 

مدیریت ‌وب سایت و فضای مجازی: محمد صادق نخجوانی 

تلفن: 87762245 

تلفن: 87762246 

مدیریت روابط عمومی: سید امیر اشراقی 

تلفن: 88860145 

تلفن: 88860147 

نمابر: 87762503 

مدیریت انتشارات: محمود صدری 

تلفن: 87762374 

نمابر: 87762372 

مدیریت آموزش: حسین منصوری 

تلفن:87762416 

تلفن: 87762411

ایمیل: infotc@den.ir 

نمابر تحریریه: 42710222 
گروه خبر:
42710209 
گروه صنعت و بازرگانی:
42710225 
گروه بین‌الملل:
42710246 
گروه اقتصاد بین‌الملل: 42710230 
گروه مسكن‌:
42710226 
گروه بورس:
42710260 
گروه نفت:
42710262 
گروه بانك و بیمه:
42710234 
گروه بورس كالا:
42710325 
گروه خودرو:
42710345 
گروه گردشگری:
42710310 
گروه استان‌ها:
42710226 
گروه ورزش:
42710320 
گروه دیجیتال:
42710330 
گروه مدیران: 42710335 
باشگاه اقتصاددانان:
42710240 
گروه تاریخ و اقتصاد:
42710339 
گروه فرهنگ و هنر:
42710315

امور شهرستان‌ها:87762225 

امور شهرستان‌ها:87762229 

نمابر: 87762224 

مدیریت چاپ، توزیع و امور شهرستانها: حسین حسین‌زاده 

تلفن: 87762220 

فكس: 87762201 

امور مشتركین: 

کاغذی : 

87762238

87762237

87762235 

الکترونیک : 

87762238

87762237

87762235 

تلفكس: 87762236 

 

امور توزیع: 87762231

امور توزیع: 87762232

-

آدرس: 
خیابان قائم مقام فراهانی، ضلع شمالی میدان شعاع، پلاک 108 

ایمیل: info@donya-e-eqtesad.com

 

 

 

-

سردبیر: علی میرزاخانی

تلفن:  42710202

تلفن:  42710204

 

عضو هیئت مدیره: مهدی پزشكان

تلفن:  87762510

نمابر:  87762509

 

مدیر مسئول: علیرضا بختیاری

تلفن:  42710504

تلفن:  42710507

نمابر:  42710509

 
Donya-e-Eqtesad Is a Persian Economic Daily contains regularly the following Topics: 
 • - Editorial 
 • - Analytical comments 
 • - Local and foreign economic news 
 • - Industry and Mines 
 • - Oil and Energy 
 • - Banking and Insurance 
 • - Commerce and Tourism 
 • - Tehran Stock Exchange. 

Donya-e-Eqtesad also publishes irregularly special information about: 

 • - Transportation 
 • - Agriculture 
 • - Oil exploration and exploiting and other related economic subjects