راهنمای تماس با بخش های مختلف در روزنامه دنیای اقتصاد

جهت دریافت تعرفه تبلیغات بنری و رپورتاژ در سایت با شماره 42710481 تماس حاصل فرمایید

مدیر مسئول: علیرضا بختیاری

تلفن: 42710504 نمابر: 42710509

صاحب امتیاز: دنیای اقتصاد تابان

سردبیر: علی میرزاخانی

تلفن: 42710202 تلفن: 42710204

عضو هیئت مدیره: مهدی پزشکان

تلفن: 87762510 نمابر: 87762510

مدیریت روابط عمومی: امیر اشراقی

تلفن: 88860145 تلفن: 88860147 نمابر: 42710167

مدیریت انتشارات: محمود صدری

تلفن: 42710130

رئیس سازمان آگهی ها: پرویز بختیاری

تلفن: 8901 نمابر: 87762313

مدیریت آموزش: سروش فولادچی

تلفن: 87762416 تلفن: 87762411 ایمیل: infotc@den.ir

مدیریت توسعه بازار: زینب سادات میرهادی

تلفن: 42710402 تلفکس: 42710404

مدیریت امور همایش ها: سروش فولادچی

تلفن: 42710180 نمابر: 42710181ایمیل: events@den.ir

مدیریت مالی و اقتصادی: محمود نانگیر

تلفن: 87762450 تلفن: 87762450

مدیریت فناوری اطلاعات: مهدی محمودی فر

تلفن: 87762260

مدیریت وب سایت ها و فضای مجازی: محمدصادق نخجوانی

تلفن: 87762245

مدیریت چاپ، توزیع و امور شهرستان ها: حسین حسینزاده

تلفن: 87762220 فکس: 87762201

راه های تماس پذیرش آگهی در گروه رسانه ای دنیای اقتصاد

نسخه چاپی هفته نامه تجارت فردا

تلفن: 42710402 فکس: 42710404 ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @dentabligh

وب سایت رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

تلفن: 42710481 فکس: 42710404 ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @den_sites

وب سایت رسمی هفته نامه تجارت فردا

تلفن: 42710481 فکس: 42710404 ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @den_sites