شماره روزنامه ۶۰۵۷
|

برای سفارش هرگونه تبلیغ با شماره ۸۹۰۱ تماس حاصل فرمایید

راهنمای تماس با بخش های مختلف در روزنامه دنیای اقتصاد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: علیرضا بختیاری

تلفن: 52189113 نمابر: 52189121

سردبیر: پویا جبل عاملی

تلفن: 52189303 تلفن: 52189305

سردبیر وب سایت های خبری: مهدی نوروزیان

تلفن: 52189730

عضو هیئت مدیره: مهدی پزشکان

تلفن: 87762510 نمابر: 87762510

رئیس سازمان آگهی ها: پرویز بختیاری

تلفن: 8901 نمابر: 87762313

مدیریت تکنولوژی: محمد صادق نخجوانی

تلفن: 52189533

مدیریت روابط عمومی: سعید بیابانکی

تلفن: 52189163 فکس: 52189165

مدیریت واحد همایش‌ها: سروش فولادچی

تلفن: 52189431

مدیریت آکادمی دنیای اقتصاد: صادق زهره‌وند

تلفن: 42710103فکس: 42710486

مدیریت فناوری اطلاعات: سجاد شیری

تلفن: 52189202

مدیریت مرکز راه حل های رسانه ایی: حامد صمدی

تلفن: 52189653

 

مدیریت مرکز نوآوری و شتابدهی دنیای اقتصاد: غلام حسین محمدی

تلفن: 52189975

مدیریت انتشارات: محمود صدری

تلفن: 52189297

مدیریت مالی و اقتصادی: محمود نانگیر

تلفن: 52189553

مدیریت منابع انسانی: شعیب حسنی

تلفن: 52189251 فکس: 52189255

مدیریت مرکز تولید محتوا برای کسب و کارها: بهاره مهاجری

تلفن: 52189641

مدیریت چاپ و توزیع: فرهاد ناصر دلیلر

تلفن: 02152189173