شماره روزنامه ۵۸۳۴
|

راهنمای تماس با بخش های مختلف در روزنامه دنیای اقتصاد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: علیرضا بختیاری

تلفن: 42710504 نمابر: 42710509

سردبیر: پویا جبل عاملی

تلفن: 42710202 تلفن: 42710204

سردبیر وب سایت های خبری: مهدی نوروزیان

تلفن: 52183730

عضو هیئت مدیره: مهدی پزشکان

تلفن: 87762510 نمابر: 87762510

رئیس سازمان آگهی ها: پرویز بختیاری

تلفن: 8901 نمابر: 87762313

مدیریت وب سایت ها و فضای مجازی: محمد صادق نخجوانی

تلفن: 87762245

مدیریت روابط عمومی: سعید بیابانکی

تلفن: 42710162 فکس: 42710167

مدیریت واحد همایش‌ها: سروش فولادچی

تلفن: 42710182

مدیریت آکادمی دنیای اقتصاد: صادق زهره‌وند

تلفن: 87762127تلفن: 87762532 نمابر: 42710181

مدیریت فناوری اطلاعات: سجاد شیری

تلفن: 52189202

مدیریت مرکز راه حل های رسانه ایی: علی مزینانی

تلفن: 52189653

مدیریت مرکز نوآوری و شتابدهی دنیای اقتصاد: غلام حسین محمدی

تلفن: 52189975

مدیریت انتشارات: محمود صدری

تلفن: 42710130

مدیریت مالی و اقتصادی: محمود نانگیر

تلفن: 87762450

مدیریت منابع انسانی: شعیب حسنی

تلفن: 52189270

سرپرست چاپ، توزیع و امور شهرستان ها: علی مزینانی

تلفن: 52189653

راه های تماس پذیرش آگهی در گروه رسانه ای دنیای اقتصاد

نسخه چاپی هفته نامه تجارت فردا

تلفن: 52189653ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @dentabligh

ویژه نامه ها و ضمائم نسخه چاپی

تلفن: 52189653ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @dentabligh

وب سایت رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

تلفن: 52189615ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @den_sites

وب سایت رسمی هفته نامه تجارت فردا

تلفن: 52189615ایمیل: md@den.ir حساب تلگرام: @den_sites

ساختمان شماره 1

آدرس:خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، پلاک 108 کد پستی:1586947815

ساختمان شماره 2

آدرس:خیابان استاد مطهری، بعد از میرزای شیرازی، پلاک 370 کد پستی:1586697511