شماره روزنامه ۵۹۵۸
|

آئین نامه اخلاق حرفه ای

 1. تعهد به اطلاع رسانی دقیق،شفاف و بی طرفانه در چارچوب قانون اساسی و سرعت و دقت در انتشار اخبار و تحلیل های اقتصادی
 2. رعایت ادب و متانت حرفه ای همراه با اتکا به منطق علمی و اصول بنیادین ذکر شده در بیانیه ماموریت گروه
 3. اجتناب از هر گونه اسائه ادب و اهانت به اشخاص حقیقی وحقوقی
 4. عدم عضویت در هر یک از جناح های سیاسی کشور
 5. درک نیازهای مخاطبان اصلی روزنامه و تلاش در جهت افزایش رضایت آنان
 6. پرهیز از سرقت ادبي، مخدوش ساختن متن‌ها و سندها و حذف اطلاعات اساسي رويدادها در روزنامه‌نگاري
 7. نظم و انضباط کاری و اداری به صورت دقیق و جدی
 8. پرهیز از هر گونه روابط برون سازمانی به هر شکل ممکن مگر با کسب اجازه از مدیر ارشد سازمان
 9. پرهیز از پذیرش هر گونه هدایا و امتیازات غیر عرفی
 10. خودداری از هر گونه اقدام خارج از چارچوب مربوط به وظایف و مأموریت گروه رسانه ای دنیای اقتصاد
 11. پرهیز از ورود به بورس، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و فعالیت در بازارهای سفته بازی
 12. پایبندی به اصول اخلاق اسلامی و قوانین حاکم بر کشور در پوشش ظاهری و رفتاری
 13. ممنوعیت استفاده از نام، نشان و لوگوی گروه رسانه ای دنیای اقتصاد (در فضای مجازی و ...) در هر موردی که با اصول حرفه ای حاکم بر گروه و قوانین جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته باشد.