در فصول اول و دوم این کتاب تلاش شده است جدیدترین رهیافت‌ها و فنون اقتصادی مانند کاربرد الگوهای اقتصادسنجی در قسمت تقاضای گردشگری و نظریه بازی‌ها و تحلیل ساختار،‌ رفتار-عملکرد در قسمت عرضه گردشگری بررسی شود. قیمت‌گذاری نیز از مهم‌ترین کاربردهای نظریات عرضه در اقتصاد است. الگوهای قیمت‌گذاری در صنایع و مقاصد گردشگری همراه با نمونه‌هایی موردی از تجارب آن در این کتاب ارائه می‌شوند. دو موضوع با اهمیت اقتصاد بخش عمومی، یعنی دلایل دخالت دولت و مالیات‌گذاری در گردشگری از مقولات بحث برانگیز اقتصاد گردشگری است که در دو فصل این کتاب به آن پرداخته شده است. رقابت‌مندی نیز یکی از موضوعات جدید گردشگری است که جنبه‌های اقتصادی و مدیریتی دارد. تمامی الگوهای سنجش رقابت‌مندی و کاربرد آن در برنامه‌ریزی مقاصد از جمله مطالب این کتاب است.  آخرین فصل کتاب به موضوع تحلیل هزینه فایده اختصاص دارد که مشتمل بر الگوها و فنون سنجش هزینه و فایده در طرح‌ها و سیاست‌های گردشگری است. این کتاب درسی توانسته است مجموعه‌ای از نظریات، ‌تجارب و پدیده‌های مرتبط با اقتصاد گردشگری را با مثال‌ها و سوالات در یک چارچوب آموزشی گردآوری کند و برای دانشجویان رشته‌های اقتصاد، گردشگری و محیط زیست و همچنین مدیران و کارشناسان این حوزه کاربردی است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند