براساس این قوانین جدید ویزاهای گردشگری تنها زمانی صادر می‌شوند که تاریخ، مدت زمان اقامت و برنامه توریستی به‌صورت واضح مشخص شده باشد و گردشگران باید به قوانین، سنت‌ها و رسم و رسوم محلی عربستان احترام بگذارند. همچنین، در صورتی که یک توریست برای مدت بیش از ۲۴ ساعت گم شده باشد، راهنمای تور باید گزارش اعلام مفقودی اعلام کند. در همین حال اگر یک آژانس مسافرتی، پس از صدور ویزا یک تور را با ۱۰۰ گردشگر یا بیشتر لغو کند، این اقدام به وزارت کشور و همچنین وزارت امور خارجه عربستان گزارش می‌شود و فعالیت آژانس مربوطه در داخل خاک عربستان ممنوع خواهد شد.