نام‌نویسی 172‌هزار نفر در لرستان برای طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت

شاکرمی با اشاره به تصویب الحاق چهار قطعه زمین برای طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن تاکید کرد: ۱۰۰ هکتار در سر‌آستان خرم‌آباد، ۴۰ هکتار در تنگ قلعه کوهدشت، ۳۰۰ هکتار در پل باباحسین خرم‌‌‌آباد و ۲۵۰ هکتار در الیگودرز برای این مهم اختصاص داده شد.  وی با بیان اینکه تاکنون هشت‌هزار و ۱۶۹ متقاضی نهضت ملی مسکن در لرستان هرکدام بیش از ۴۰۰ میلیون ریال آورده داشته‌‌‌اند، افزود: ۴۰‌هزار و ۳۱۹ واحد شامل ۱۱‌هزار و ۳۶ مسکن حمایتی، ۱۱‌هزار و ۷۲۹ خودمالک، ۵۱۶ واحد بازآفرینی شهری و ۱۷‌هزار و ۳۸ روستایی برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده‌‌‌اند.  مدیرکل راه و شهرسازی لرستان اظهار کرد: پیشرفت طرح‌‌‌های حمایتی تعریف‌شده دارای قرارداد با بانک ۳۹ درصد، واحدهای خودمالک شهری ۳۷، بازآفرینی ۷۰ و روستایی نیز ۴۰‌درصد است.  شاکرمی تعداد پروانه‌‌‌های ساختمانی صادر‌شده را نیز ۲۶‌هزار و ۱۶۱ فقره برشمرد و اظهار کرد: بیشترین تعداد پروانه‌‌‌ها با ۹‌هزار و ۷۰۵ مورد برای واحدهای خودمالک روستایی صادر شده است و پس از آن نیز۹‌هزار و ۱۵۶ پروانه برای مسکن خودمالک شهری، پنج‌هزار و ۹۱۷ فقره برای واحدهای حمایتی و‌ ‌هزار و ۴۱۳ پروانه ساختمانی برای واحدهای مشمول بازآفرینی شهری صادر شده است.