تولید 25تن ماهی خاویاری در هرمزگان

وی با بیان اینکه اختصاص سهمیه بچه ماهی خاویاری به پرورش‌دهندگان ماهیان خاویاری استان هرمزگان از ابتدای سال۱۴۰۳در سه نوبت به همت سازمان شیلات ایران صورت گرفته است، گفت: بچه ماهی‌های خاویاری اختصاص‌یافته از گونه‌های فیل ماهی و سیبری است. برازنده تصریح کرد: مرحله اول ۲۶۵۰قطعه بچه ماهی ۱۰گرمی فیل‌ماهی، مرحله دوم ۵۰۰۰قطعه بچه ماهی سیبری و در مرحله سوم ۲۷۰۰قطعه بچه ماهی فیل در استخرهای پرورش ماهی خاویاری به استان هرمزگان اختصاص داده شده است.

رئیس گروه توسعه آبزیان آب‌های داخلی و سایر آبزیان شیلات هرمزگان افزود: پرورش ماهیان خاویاری نخستین‌بار، سال۹۵ به صورت طرح آزمایشی در شهرستان حاجی‌آباد با۳۵۰قطعه بچه ماهی خاویاری از گونه‌های فیل‌ماهی آغاز شد و اکنون با گذشت ۸سال از تولید ماهیان خاویاری در هرمزگان و توسعه مزرعه‌های پرورش این نوع آبزی، به یکی از فعالیت‌های پر رونق بخش شیلات هرمزگان تبدیل شده است. برازنده گفت: پرورش ماهی خاویاری در شهرهای غیرساحلی، افزایش سهم پروتئین آبزیان در سبد غذایی شهرهای غیرساحلی، حرکت در مسیر تامین و ارتقای امنیت غذایی، استفاده چندمنظوره از منابع آب شیرین، افزایش بهره‌وری و فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید توسعه آبزی‌پروری استان، ایجاد تنوع گونه‌ای در پرورش آبزیان، افزایش بهره‌وری و تولید و رونق معیشت کشاورزان از مهم‌ترین مزایای اجرای طرح پرورش ماهی خاویاری در هرمزگان است.