ایجاد اولین مرکز تخصصی فنی کشت پنبه در گلستان

وی با بیان اینکه دولت باید بر امور نظارت داشته باشد، یادآور شد: با واگذاری برخی خدمات دولتی به بخش خصوصی می‌توان شاهد رشد در بخش کشاورزی بود. هزارجریبی ادامه داد: در گذشته کلیه امور تجارت پنبه بر عهده بخش خصوصی بود و دولت هیچ دخالتی غیر از امور فنی و مشاوره‌ای کشت پنبه نداشت. وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته با حضور دولت سطح کشت پنبه رفته‌رفته کاهش یافت به طوری که از ۱۵۰‌هزار هکتار کشت پنبه به ۹‌هزار هکتار تقلیل یافت. مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی افزود: اکنون برای احیای کشت پنبه برخی امور به بخش خصوصی واگذار شده و در راستای بهبود کشت پنبه کشور اولین مرکز تخصصی فنی پنبه در استان گلستان در فصل بهار افتتاح خواهد شد. وی با اشاره به ایجاد اولین مرکز تخصصی کشت پنبه در استان گلستان، تصریح کرد: این مرکز توسط بخش خصوصی ایجاد شده و با ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای و تولید بذر به احیای کشت پنبه در استان کمک خواهد کرد. به گفته ‌هزار‌جریبی، با توجه به شعار سال ۱۴۰۳ منوط بر جهش تولید با مشارکت مردم، در تلاشیم برای ارتقای بهره‌وری تولید، تولید بذر خوب و مصرف بهینه آب از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه کشاورزی بهره‌مند شویم.