احداث خط ۲متروی تبریز با فاینانس چینی

شهردار تبریز جذب سرمایه از کشورهای همسایه را یکی از راهکارهای تامین مالی پروژه‌‌‌های گردشگری در سال آینده دانست و در این رابطه خاطرنشان کرد: احداث پنج هتل جدید که سه مورد آن با مشارکت سرمایه‌گذاران ترکیه‌‌‌ای انجام می‌شود، بخشی از طرح‌‌‌های سرمایه‌گذاری شهرداری تبریز در سال آینده است. وی تنظیم پلتفرم حقوقی توسط اتاق ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی را راهکار حل مشکلات حقوقی طرح‌های سرمایه‌گذاری دانست و تاکید کرد: تکالیف سرمایه‌گذار و سرمایه‌‌‌پذیر تعریف نشده و با تنظیم پلتفرم حقوقی بسیاری از ضعف‌‌‌های ما در این حوزه رفع می‌شود. وی با اشاره به ظرفیت بالای ارتباطات اتاق ایران در مراودات بین‌المللی یادآوری کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای مشارکت در جذب سرمایه‌گذار اعلام آمادگی کرده است و می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. هوشیار تاکید کرد: نگاه شهرداری تبریز در حوزه سرمایه‌گذاری صرفا مدیریت شهری نیست و تمام بخش‌‌‌ها از جمله اتاق استان را نیز درگیر این موضوع کرده‌‌‌ایم.