شکسته شدن رکورد تولید ماهانه بریکت گرم در صبا فولاد

وی ادامه داد: همچنین رکورد تولید روزانه بریکت گرم در صبا فولاد، طی روزهای اخیر در فروردین ماه، سه بار ارتقا یافت و علاوه بر ثبت رکوردهای جدید تولید روزانه در روز ۲۴ فروردین ماه با تولید روزانه ۴۳۳۸ تن، در ۲۵ فروردین با تولید روزانه ۴۴۰۹ تن و در ۲۶ فروردین ماه با تولید روزانه ۴۴۶۸ تن، رکورد نرخ تولید ساعتی نیز از ظرفیت اسمی ۱۸۷ تن در ساعت عبور کرده و عدد ۱۹۲ تن در ساعت ثبت شد.