آرشیو روزنامه شماره ۵۰۴۶ دنیای اقتصاد

اخبار کدال - روزنامه شماره ۵۰۴۶

  • کاهش موارد خسارت‌های پرداختی

    مهسا آغازی تحلیلگر بازار سرمایه
    بیمه به‌عنوان یکی از ابزارهای کارآی مدیریت ریسک و تامین امنیت و آرامش خاطر از یکسو سبب گسترش رفاه اجتماعی و از سوی دیگر باعث رشد سرمایه‌گذاری شده و در پی آن، تولید با سرعت بیشتری رشد کرده و اقتصاد رونق می‌گیرد. صنعت بیمه به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی از یکسو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده و از سوی دیگر فعالیت سایر نهادها را پشتیبانی می‌کند. بازارهای مالی متشکل از بیمه، بورس و بانک را می‌توان مثلث توسعه مالی نامید که در آن بانک به‌عنوان نهاد بازار پول، بورس به‌عنوان نهاد بازار سرمایه و بیمه به‌عنوان نهاد بازار اطمینان با ارتباط دوسویه به توسعه مالی کمک می­‌کنند و در نهایت پویایی و رشد اقتصادی را به همراه دارند.
  • اطلاعات مهم بر محور جابه‌جایی‌های سهام

    روز گذشته اخبار مربوط به افشای اطلاعات بااهمیت بیشتر روی دو موضوع تغییرات قیمتی و واگذاری سهام در گروه «الف» و موضوع توثیق سهام در گروه «ب» قرار داشت.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر