او افزود: ابتدای امسال همراه با سقف‌‌‌گذاری دولت برای خوراک پتروشیمی در بودجه ۱۴۰۲، تولیدکنندگان صنعت پتروشیمی، به‌ویژه در حوزه‌‌‌های متانول و اوره، با زیان مواجه شدند و اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه کاهش یافت؛ در نتیجه با پیگیری‌‌‌های سازمان بورس، کارشناسان و فعالان بازار هیات‌وزیران تعیین نرخ خوراک را به فرمول بازگرداند و سقف قیمتی را براساس صادرات گاز ایران در نظر گرفت.رئیس هیات‌مدیره کارگزاری تابان، تاکید کرد: فقدان ‌ثبات در تصمیمات اقتصادی و سیاسی ضمن کاهش سرمایه‌گذاری با نگاه بلندمدت، زیان‌‌‌هایی را نیز برای بازار سرمایه به دنبال دارد.

رئیس‌زاده گفت: براساس اصول اقتصادی تصمیماتی که مرتبط با بدنه اقتصاد و بازار اولیه بازار سهام است، باید بلندمدت و قابل پیش‌بینی باشد. در حال‌‌‌حاضر با بازگشت تعیین نرخ خوراک براساس فرمول و تعیین نرخ تسعیر ارز خوراک و قیمت پایه بورس‌کالا براساس مرکز مبادله، شاهد بهبود بازار سهام در نیمه دوم سال خواهیم بود.او افزود: حذف قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری از صنایع موجب سودآوری مستقیم تولیدکنندگان، کاهش رانت و کاهش تورم خواهد شد.رئیس هیات‌مدیره کارگزاری تابان تاکید کرد: از جمله مواردی که می‌‌‌توان به واسطه آن اعتماد عمومی را نسبت به بازار سرمایه افزایش داد، ثبات در قوانین و حذف قیمت‌گذاری دستوری از صنایع است.رئیس‌‌‌زاده در مورد تاثیر تنوع ابزارها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر بازار سرمایه، گفت: یکی از مسیرهای مهم برای توسعه بازار سرمایه تنوع‌‌‌بخشی ابزارها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. به طور مثال با تسهیل قواعد مربوط به صندوق زمین و ساختمان، شاهد کاهش حباب و تعادل در بازار مسکن خواهیم بود.

او افزود: صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی نیز می‌‌‌تواند در بلندمدت موجب تقویت سرمایه‌گذاری با دیدگاه بلندمدت و پویایی بازار سرمایه شود.رئیس هیات‌مدیره کارگزاری تابان در خصوص ظرفیت بازار سرمایه برای گسترش نهادهای مالی همچون کارگزاری‌‌‌ها هم گفت: ابزارهای مشتقه نیازمند نظارت است، همچنین ابزارهایی که روی سهم‌‌‌ها استفاده می‌شوند باید از نقدشوندگی بالا برخوردار باشند.