«کگهر»: شرکت سنگ آهن گهر زمین با سرمایه ثبت شده ۲۵۰۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به پایان مرداد به میزان ۷/ ۱۲هزار میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۶ درصد رشد داشته است.  شرکت یادشده در مرداد یک میلیون تن کلوخه و ۴۲۸ هزار تن کنسانتره و ۵۸۴ هزار تن دانه‌بندی تولید کرده است. متوسط تولید هفت ماه گذشته برای این محصولات به ترتیب ۳/ ۱میلیون تن و ۳۷۵ هزارتن و ۵۶۴ هزار تن بوده است.  این تولیدکننده سنگ آهن در مرداد ماه، ۴۵۰ هزار تن کلوخه و ۱۰۹ هزار تن کنسانتره و ۱۱۲ هزار تن دانه‌بندی فروخته است. متوسط فروش هفت ماهه این محصولات ۸۱۲ هزار تن، ۱۵۶ هزار تن و ۱۲۳ هزار تن گزارش شده است.

«کگهر» در مرداد ۱،۲۶۸ میلیارد تومان درآمد داشته است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۷۶/ ۹درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۸۷/ ۲۱درصد کاهش داشته است.  شرکت همچنین نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۸۵/ ۷درصد افزایش درآمد داشته است. متوسط درآمد هفت ماه گذشته ۱،۵۹۰ میلیارد تومان و متوسط درآمد سال مالی گذشته نیز ۸۱۷ میلیارد تومان ثبت شده است.  این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد هم ۱۲هزار و ۵۲۶ میلیارد تومان فروش داخلی داشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۵/ ۵۱۷۴ میلیارد تومان بوده، بنابراین فروش داخلی شرکت به میزان ۱۴۲درصد افزایش یافته است. همچنین شرکت در این دوره ۲/ ۲۲۲میلیارد تومان صادرات داشته است.  نرخ فروش کنسانتره داخلی و کلوخه در مرداد ۲۸هزار و ۱۴۰ ریال و ۱۳هزار و ۹۱ ریال و نرخ فروش دانه‌بندی ۱۳هزار و ۲۵۹ ریال گزارش شده است. نرخ فروش این محصولات از دی ماه تا تیر به طور متوسط ماهانه ۲۳هزار و  ۱۶۲ ، ۱۰هزار و ۲۷۲ و ۱۲هزار و ۶۵۶ ریال بوده است. شرکت در سال مالی ۹۹ کنسانتره و کلوخه را با نرخ‌های ۱۱هزار و ۸۵۸ و ۴هزار و ۴۴۴ ریال و دانه‌بندی را با نرخ ۴هزار و ۵۵۲ ریال به ازای هر کیلو به فروش رسانده است.

«کگل»: تولید کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر به عنوان محصولات ابتدای زنجیره به طور متوسط برای هر ماه در سال قبل برابر ۱۲۷۸ هزار تن بوده، در چهار ماه ابتدایی میانگین ۱۳۶۶ و در ماه مرداد ۱۳۴۴ هزار تن بوده است.  فروش گندله مرداد شرکت ۴۲۳ هزار تن (میانگین سال ۹۹ ماهانه ۱۰۲۱ هزار و میانگین چهار ماه قبلی ۹۵۸ هزار) و کنسانتره ۲۶۳ هزار تن است.  شرکت در مرداد ۲۱۳۸ میلیارد تومان درآمد داشته است که این رقم به واسطه کاهش فروش و کاهش تقاضا برای محصولات زنجیره ارزش فولاد، از ماه‌های قبلی کمتر است.درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۴۷/ ۳۱درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۱۷/ ۴۲درصد کاهش داشته است.  البته این رقم نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۰۱/ ۵۳درصد افزایش درآمد نشان می‌دهد.  شرکت در چهار ماهه ۱۷هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان فروش داشته که میانگین ماهانه ۴هزار و ۳۳۲ میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. با این حساب مجموع فروش ۵ ماه به ۱۹هزار و  ۴۶۶ میلیارد تومان رسیده که در سال گذشته در ماه دهم سال یعنی دی توانسته بود به این رقم فروش برسد.  نرخ فروش گندله در سال قبل ۱۶۵۰ تومان بوده که در مرداد عدد ۳۵۳۹ تومان برای هر کیلوگرم بوده است.

«کنور»: درآمد ماهانه این شرکت در مرداد ماه امسال ۲۳۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به تیر ماه رشد ۹ درصد داشته است.  مقایسه فروش شرکت در مرداد ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۲۴۰ درصد افزایش یافته است.  درآمد مرداد ماه شرکت هم ۷ درصد کمتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ بوده است.  شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۶/ ۱۲۶۷میلیارد فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۱۷۶ درصدی داشته است.

«کچاد»: درآمد ماهانه این شرکت در مرداد ماه امسال ۱/ ۴۰۶۲میلیارد تومان بوده که نسبت به تیر ماه رشد ۲۷ درصد داشته است.

مقایسه فروش شرکت در مرداد ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۴۷ درصد افزایش یافته است.  همچنین درآمد مرداد ماه شرکت ۲۶ درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۱۴۰۰ بوده است. ۸۱ درصد از کل فروش ارزشی این شرکت مربوط به فروش داخلی و ۹/ ۱۸درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت بوده است.  شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۳/ ۱۷۰۱۲میلیارد فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۲۴۹ درصدی داشته است. جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۹/ ۵۱۱۵میلیارد تومان بوده است.  شرکت در این دوره ۷/ ۱۴۸۵۶میلیارد تومان فروش داخلی داشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۹/ ۵۱۱۵میلیارد تومان بوده که ۴/ ۱۹۰درصد درصد افزایش یافته است.  «کچاد» همچنین در این دوره ۶/ ۲۱۵۵میلیارد تومان صادرات داشته است. محاسبه نرخ فروش محصولات شرکت بر اساس نرخ مرداد سال ۱۴۰۰ شمش (اسلب، بلوم وبلیت داخلی و صادراتی) فولادخوزستان به مبلغ ۱۴۲ میلیون ریال بوده است.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند