«فتوسا»: شرکت تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان در مرداد سال‌جاری ۳۲۴تن کنسانتره سرب سولفوره، ۳۱۵۶تن کنسانتره روی سولفوره و ۷۶۲تن کنسانتره سرب اکسیده و از همه مهم‌تر ۱۸هزار و ۴۷۷‌تن کنسانتره روی اکسیده (در مجموع ۲۲هزار و ۷۱۹تن) تولید کرده که ۲۰هزار و ۶۸۱‌تن آن به فروش رفته است. از این میان ۱۵هزار و ۱۸۱‌تن (۳۴۷‌تن سرب اکسیده و ۱۴هزار و ۸۳۴‌تن روی اکسیده به ترتیب با نرخ‌های ۴/ ۲۰ و ۲/ ۱۰میلیون تومان) در داخل و ۵۵۰۰‌تن (کنسانتره روی سولفوره) در خارج به فروش رفته است. از محل فروش این محصولات «فتوسا» مبلغ ۵/ ۵۷میلیارد تومان درآمد کسب کرده که ۱۹‌درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۸۰‌درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۳۴‌درصد و نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۲۹۴‌درصد افزایش داشته است.  در ارتباط با ۵ ماه ابتدایی امسال هم «فتوسا» از محل فروش محصولات و ارائه خدمات ۲۱۳میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۸۴میلیارد تومان) به میزان ۱۵۳‌درصد افزایش یافته است. فروش داخلی شرکت نسبت به سال گذشته ۸۹‌درصد رشد کرده است. شرکت در این دوره ۸/ ۱۵۹میلیارد تومان فروش داخلی داشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۲/ ۸۴میلیارد تومان بوده است. این شرکت در مدت مشابه سال گذشته هیچ صادراتی نداشت، اما امسال استراتژی خود را تغییر داده و توانسته ۴۶میلیارد تومان از محصولات خود را صادر کند.

«فسرب»: طبق گزارش یکماهه، تولید شرکت ملی سرب و روی ایران در مرداد ماه شامل ۵۵۷‌تن شمش سرب، ۴۲۵‌تن شمش روی و ۷۰‌تن شمش نقره (۹۸درصدی) بوده است. فروش شرکت هم تنها شامل ۶۱۱‌تن شمش روی بوده که همراه با خدمات تولید دستمزدی سرب درآمد شرکت در این ماه به مبلغ ۷/ ۴۰میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل ۳۴‌درصد و نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۵۷ افزایش داشته است. جمع درآمدهای شرکت هم طی ۵ ماه ابتدایی امسال ۳/ ۲۳۹میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷۲‌درصد رشد کرده است.

«فروی»: شرکت ذوب روی اصفهان در مرداد ماه عملکرد بسیار درخشانی داشته که علت آن هم فروش صادراتی بیش از ۲۳۰۰‌تن شمش روی از انبارهای خود بوده است. طبق آمارها ذوب روی اصفهان در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد سال‌جاری، مبلغ ۷/ ۱۵۸میلیارد تومان درآمد داشته که ۷/ ۰‌درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۳/ ۹۹‌درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۳۴۸۱‌درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶۵‌درصد افزایش یافته است.

از ابتدای سال مالی تا پایان ۳۱ مرداد ماه امسال جمع درآمدها شرکت ۷/ ۲۱۶میلیارد تومان بوده در حالی که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۴/ ۹۵میلیارد تومان بوده، از همین رو درآمد شرکت طی این دوره ۱۲۷‌درصد افزایش یافته است.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند