مغالطه‌های اقتصادی  و آمارهای دروغین

حقایق و مغالطه‌ها در اقتصاد» و «چگونه با آمار دروغ بگوییم»، عنوان دو کتاب جدید انتشارات «دنیای اقتصاد» است که یکی سفسطه‌ها و مغالطه‌های سیاستمداران را در تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد و دیگری شگردهای بازی با اعداد و ارقام و تحریف واقعیت‌ها را نشان می‌دهد.« کتاب «حقایق و مغالطه‌ها در اقتصاد» نوشته توماس ساول اقتصاددان و نظریه‌پرداز اجتماعی آمریکایی است که جواد قربانی و سجاد امیری ترجمه‌اش کرده‌اند. کتاب «چگونه با آمار دروغ بگوییم» نیز نوشته «دارل هاف» محقق آمریکایی است که از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون همواره در فهرست آثار پرفروش جهان بوده است. این کتاب را حسین راهداری ترجمه کرده و پاره‌ای مثال‌های ایرانی به آن افزوده است.

کتاب اول در زمره آثار اندیشه‌ای و کتاب دوم در شمار کتاب‌های آماری است، اما مضامین مشترک آنها به خواننده کمک می‌کند که هنگام خواندن یا شنیدن استدلال‌های اقتصادی یا گزارش‌های اقتصادی، بخش‌های درست و نادرست این استدلال‌ها و گزارش‌ها را تفکیک کند.

این دو کتاب در غرفه انتشارات «دنیای اقتصاد» در نمایشگاه کتاب امسال رونمایی و عرضه می‌شود.

دوره های مالی و سرمایه گذاری دوره های مدیریت و اقتصاد دوره های ارتباطات و روزنامه نگاری
کتاب های اقتصادی کتاب های مدیریت و بازرگانی کتاب های سیاسی
کتاب های اندیشه و فرهنگ کتاب های کودک و نوجوان کتاب های ادبیات و هنر