کارخانه بافناز اصفهان مجموعۀ گردشگری می‌شود

او ادامه داد: طرح کارخانه بافناز از سال ۹۱ در کمیسیون ماده ۵ شهر اصفهان مطرح شده اما تعیین تکلیف نشده بود. مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان بیان کرد: پس از انتقال این کارخانه به خارج از حریم شهر، تصمیم‌گیری می‌شود که مجموعه‌ای گردشگری یادمان مرحوم همدانیان در کارخانه قدیمی ایجاد شود در این راستا مشاوری آلمانی برای طراحی سایت کارخانه انتخاب می‌شود اما به دلیل عدم اخذ مصوبات لازم توسط مشاور وی خلع و یک گروه مشاور ایرانی در خصوص این پروژه فعالیت خود را آغاز می‌کنند. یوسف‌زاده افزود: نهایتاً با توجه به رویکرد توسعه گردشگری که از ابتدا مدیریت استان در دولت سیزدهم آن را دنبال کرد، این مجموعهٔ تجاری، گردشگری، مسکونی، اداری، فرهنگی، ورزشی و خدماتی مصوبات لازم را از کمیسیون ماده ۵ استان اخذ کرد.