هفت مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در استان اصفهان صادر شد

وی اظهار کرد: مجوزهای مذکور بر اساس ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی برای استان اصفهان ثبت شده است. عربها ادامه داد: ۱۵۰ هزار و ۶۲۶ درخواست مجوز فعالیت و کسب و کار از ۲ سال گذشته تاکنون برای استان اصفهان از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور ثبت شده است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان با بیان اینکه شاخص پاسخگویی استان برای صدور مجوزها حدود ۹۱ درصد است، گفت: ۷۲ هزار و ۲۹۶ مورد از مجوزهای درخواستی، صادر و ۵۳ هزار و ۸۲۴ درخواست رد شده است. عربها اضافه کرد: ۱۳ هزار و ۸۲۰ درخواست نیز در دست بررسی قرار دارد و ۹ هزار و ۷۸۲ مورد انصرافی بوده است.

تبدیل بیش از ۲۰ هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اصفهان گفت: ۲۰ هزار و ۲۹۷ مجوز کاغذی فعالان اقتصادی استان در ۲ ماه اخیر از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور به شناسه یکتا تبدیل شده است. عربها خاطرنشان کرد: در راستای افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری از محل اعتبارات جزء ۳ و ۴ بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۳۱ هزار و ۱۴۴ میلیارد ریال در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن، سلامت، ورزش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، فعالیت‌های دانش بنیان، نهادهای حمایتی و سایر خدمات، تایید و تصویب نهایی و توسط بانک‌های عامل به ۲۳ هزار و ۴۰۰ در استان متقاضی پرداخت شده است. اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت و بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ و حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی، صنعتی‌ترین استان کشور به‌شمار می‌آید.