کسب و کار به شرط پروانه الکترونیکی

پروانه کسب، مجوز کسب و جواز کسب اسامی مختلفی است که به این مدرک قانونی داده‌شده است. در حقیقت؛ دولت با دسته‌بندی مشاغل دارای پروانه کسب آن‌ها را از مشاغل دیگر که این پروانه را ندارند، جداسازی کرده و طبق قانون با این افراد برخورد می‌کند. افراد در صورت عدم دریافت سند مورد تایید دولت یا همان پروانه کسب، مرتکب تخلف بزرگی می‌شوند. در حقیقت جواز کسب، از مهم‌ترین مستندات دولتی است که توسط مراجع قانونی صادرشده و افراد نیز، وظیفه دریافت آن را قبل از شروع کسب‌وکار خوددارند.

همان‌طور که از نام پروانه کسب الکترونیکی معلوم است صدور این پروانه‌ها در حالت الکترونیکی خواهد بود. طبق اعلام نظریه از طریق اتاق اصناف کشور، تمام پروانه‌های صادرشده تا به این زمان به پروانه‌های الکترونیکی تبدیل خواهند شد.

در این مجوزهای کسب جدید، علاوه بر اطلاعات هویتی افراد که شامل نام، کد ملی و شماره شناسنامه می‌شد، اطلاعات و شماره شناسه صنفی هم درج می‌شود. در حقیقت افراد دارنده کارت‌های الکترونیکی پروانه می‌توانند از آن به‌عنوان یک سند قابل‌قبول و قانونی استفاده کنند.

این پروانه‌ها دقیقا مانند کارت‌های ملی افراد، دیجیتالی است و با کوچک‌ترین تخلفی مورد شناسایی قرار می‌گیرند. علاوه بر تمام این موارد افراد می‌توانند با استفاده از پروانه کسب الکترونیکی به‌عنوان کارت‌بانکی در بیشتر دستگاه‌های خودپرداز استفاده کنند. دلیل وجود چنین امکاناتی به این خاطر است که صدور کارت‌های پروانه کسب با همکاری بانک ملی انجام‌گرفته است. احتمال می‌رود از این کارت‌های الکترونیکی در آینده نیز، به‌منظور کنترل و نظارت بر دارایی افراد استفاده شود.