اتکا به اقتصاد بخش خصوصی تنها راه هدایت کشور

او در آغاز این رویداد طی سخنان کوتاهی به ماموریت اصلی گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد اشاره کرد و گفت: ترویج دانش اقتصادی باهدف افزایش رفاه و کاهش فقر، پایبندی به اصول اقتصاد رقابتی، سعی بر پررنگ کردن سهم بخش خصوصی در حکمرانی اقتصاد و کاهش مداخلات دولتمردان، مأموریت اصلی گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد است.

بختیاری در ادامه افزود: روزی که جرقه تأسیس این رسانه زده شد خلا وجود رسانه‌ای احساس می‌شد که بتواند در جهت صحیح سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به دولتمردان کمک کند.

رسانه‌هایی که تا آن زمان وجود داشت بیشتر به حالت تبلیغاتی و رپرتاژی بود اگر بحث فکری هم مطرح می‌شد به دلیل فقدان اولویت اقتصاد در آن برهه چندان به این مهم، پرداخته نمی‌شد.

زیرا از دیدگاه برخی افراد، به نظر نمی‌رسید که هدایت کشور با راهی جز اتکا به اقتصاد امکان‌پذیر نباشد و بی‌اهمیتی سیاست‌گذاران هم باعث شده بود که به این موضوع توجهی نشود.

اما با تأسیس دنیای اقتصاد رسانه‌ای شکل گرفت که قرار شد با انتخاب چارچوب فکری مشخصی عمل کند، این‌چنین که با عمل کردن به اقتصاد در چارچوب رقابت و اقتصاد آزاد می‌توان کشور را روبه‌جلو برد.

درواقع آنچه می‌تواند اقتصاد را به‌پیش ببرد به‌جز تکیه‌بر این دو اصل یعنی اقتصاد آزاد و رقابتی، چیز دیگری نیست. همان‌طور که نمونه‌های موفق آن را در کشورهای جهان مشاهده می‌کنیم. با نگاهی به کشورهای اطراف هم مشخص می‌شود آن‌هایی موفق بوده که وزنه سنگین اقتصادشان به سمت بخش خصوصی است.

در برابر نگاهی که گفته شد، کشورهایی که اقتصادشان متکی به مالکیت و مدیریت دولتی است، عمدتا محکوم‌به آن هستند که نمی‌توانند توسعه پایدار ایجاد کنند و قادر به ارتقای سطح رفاه مردمشان نیستند.

اما ما نیز باوجود تلاش فراوان در این مسیر، هیچ چاره‌ای جز واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و واگذاری به مردم به معنای فعالان بخش خصوصی نداریم، به عبارتی راهکاری به‌جز تکیه‌بر اقتصاد خصوصی و رقابتی، برای توسعه اقتصادی نیست و دنیای اقتصاد هم در این چارچوب فکری ایجاد و از همان آغاز تاکنون باوجود نگاه‌های متفاوت دولت‌ها اما از مواضع خود خارج نشده است، چراکه طی کردن مسیر دیگر، نتیجه‌ای جز هدر رفت سرمایه‌های کشور ندارد.

دلیل همه سعی و خطاهایی هم که می‌شود آن است که مدل اقتصادی مشخصی برای اداره کشور نداریم.

واضح آنکه دولت برای توسعه اقتصادی از مدار خود خارج‌شده و نقش روزنامه دنیای اقتصاد، تذکر به دولتمردانی است که نتیجه دخالت آن‌ها در اقتصاد چیزی جز فقر و افزایش نا ترازی‌ها نخواهد بود، اگرچه اکنون هم در همین وضعیت بسر می‌بریم.

بر این اساس سعی همه اهالی قلم این رسانه آن است که نقش دولت را در اقتصاد به سیاست‌گذاری وعدم مداخله هدایت کند و اگر در این معبر حرکت کنیم موفق خواهیم بود.

ما با همه فرازوفرودهای دولت‌ها، همچنان پایبند به آن هستیم که باید زمینه فعالیت بخش خصوصی فراهم باشد تا سرمایه کشور در جهت ارتقای رفاه مردم و اشتغال‌زایی صرف گردد. هدف اصلی دنیای اقتصاد هم اتخاذ سیاست‌هایی است که منتج به رفاه مردم شود. حرفی که با ادبیات مختلف بیان می‌کنیم وامید است کشور نیز در همین جهت حرکت کند.

گفتن این نکته لازم است در کشور ما استان‌هایی مانند اصفهان وجود دارند که اگر شرایط حکمرانی بخش خصوصی برای آن فراهم باشد به‌تنهایی می‌تواند یک کشور را اداره کند.

اگر توجه به این رویکرد، یعنی افزایش سهم بخش خصوصی نهادینه شود قطعا ظرف ۱۰ تا ۲۰ سال آینده تحول بزرگی را در انتظار کشور عزیزمان خواهد بود.