افخمی راد copy

روزنامه دنیای‌اقتصاد که به بازار آمد، نوید چنین اتفاق میمون و مبارکی را به همراه داشت که با افزایش سهم مردم و مسوولان از جایگاه پراهمیت اقتصاد در جامعه اسباب توسعه اقتصادی کشور شود و اهمیت آن را به سطوح مختلف حاکمیت بفهماند.

 متاسفانه  در کشور سیاست‌زده ما، جا انداختن اولویت اقتصاد بر سیاست و قرار دادن آن به‌عنوان رکن بسیار مهم حکمرانی موفق، کاری بس دشوار است؛ به‌گونه‌ای‌که زحمات تلاشگران این عرصه را به ناکامی می‌کشاند. استمرار تلاش و خستگی‌ناپذیری مدیریت و کلیه دست‌اندرکاران روزنامه دنیای‌اقتصاد، نویدبخش پیروزی آنان در آگاهی بخشیدن به جامعه و خروج از نابسامانی‌های موجود در کشور خواهد بود.

 آغاز بیست‌ودومین سال انتشار روزنامه دنیای‌اقتصاد و دیگر نشریات ارزشمند این موسسه را به مدیریت و همه فعالان آگاه و دلسوزان صمیمانه تبریک می‌گویم و آرزوی موفقیت بیشتر آنان را دارم.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت کشور