فروش قسطی سرخابی‌ها!

در این مزایده ۸۵ درصد از سهام پرسپولیس به شش بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین واگذار شد. همچنین ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال هم به شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن واگذار شد. رسانه‌ها خبر دادند ارزش کل ۸۵ درصد سهام پرسپولیس حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان بوده، در حالی که این عدد در مورد باشگاه استقلال ۲۷۹۳ میلیارد تومان بوده است. نکته جالب‌تر اما به فروش قسطی دو باشگاه مربوط می‌شود! احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دیروز در یک برنامه تلویزیونی به این موضوع اشاره کرد. او گفت: «با توجه به اینکه ۱۰ درصد معامله باید به عنوان نقدی و ۹۰ درصد اقساطی صورت می‌گرفت، امروز بخش نقدی قطعی شد و اقساط طی مهلت‌های ۶ ماهه به کنسرسیوم‌های بانکی و پتروشیمی اعلام شده است.»