گزارش یک افت

او طی ۶ هفته نخست لیگ برتر ۳ گل زد و یک پاس گل داد تا حسابی به چشم بیاید. مخصوصا بعد از به ثمر رساندن گل هزارم استقلال در تاریخ لیگ برتر برابر استقلال خوزستان بود که محمدی بیش از پیش در کانون توجهات قرار گرفت، اما پس از آن سطح کیفی او رو به افول گذاشت و به بازیکنی محو در ترکیب استقلال تبدیل شد. آمار می‌گوید محمدی در ۱۲ بازی اخیر آبی‌ها فقط یک گل زده و یک پاس گل داده که هر دو هم برابر نساجی بوده و البته روی گل او، کمی هم می‌شد رد پای خوش‌اقبالی را دید؛ جایی که توپ بعد از برخورد با پای مدافع به کلی تغییر جهت داد و از خط دروازه نساجی گذشت. همین روند نزولی هم باعث نیمکت‌نشینی محمدی شده است؛ طوری که او برابر پیکان یک نیمه بازی کرد و در سه مسابقه اخیر آبی‌ها هم نیمکت‌نشینی بوده که حضورش در زمین چندان به کار تیم نیامده است. نه؛ این مهرداد، مهرداد اول فصل نیست.