روشن است که علی نعمتی را باید بازیکن مورد علاقه یحیی گل‌محمدی بدانیم. هر مربی سلیقه خودش را دارد. نعمتی هم زحمتش را می‌کشد و شاید طی دوران حضورش در پرسپولیس، در مقاطعی هم عملکرد بدی نداشته است. با این همه، این روزها او در بهترین فرمش نیست و به راحتی می‌شود این موضوع را فهمید. پرسش اینجاست که وقتی یک بازیکن هر مسابقه در حال تکرار نمایش‌های ضعیف خود است، چرا برای پست او فکر دیگری نمی‌شود؟ این مدل پافشاری گل‌محمدی روی استفاده از نعمتی حتی به سود خود این بازیکن هم نیست، چون مدام مرتکب اشتباهات جدیدتر می‌شود و فشار روی او فزونی می‌یابد. شاید یک مدت استراحت، خود نعمتی را هم به سطح مطلوب برگرداند.

از همه عجیب‌تر اینکه هر زمان محمدمهدی احمدی در سمت چپ زمین دقایقی کوتاه فرصت برای بازی پیدا کرده، نمایش‌های خوب و امیدوارکننده‌ای داشته است. دو حالت بیشتر وجود ندارد؛ یا او بازیکن خوبی است که باید پرسید چرا بیش از اینها به میدان نمی‌رود، یا بازیکن بدی است که باید سوال کرد چرا یحیی دو سال تمام او را به نیمکت چسبانده و حتی در بدترین روزهای نعمتی هم از احمدی استفاده نمی‌کند؟ این داستان، کمی بوی لجبازی گرفته انگار. به هر صورت با توجه به کارت قرمزی که علی نعمتی در بازی با شمس‌آذر گرفت فعلا به طور طبیعی یک بازی غایب خواهد بود و باید بیرون بنشیند. این فرصت خوبی برای جانشین اوست که توانایی‌هایش را نشان بدهد و کادر فنی را برای اختیار گرفتن فرصت بیشتر متقاعد کند.