او به سایت ورزش‌سه گفته: «خیلی برایم جالب است چراکه کسپر را همیشه دنبال می‌کردم حتی موقعی که در لستر بود و شاید خیلی‌ها نمی‌دانستند کجا است من دنبالش می‌کردم. کلا با سبک گلری کسپر اشمایکل حال می‌کنم چون دروازه بانی توی خونش است. همیشه دوست دارم از همه یاد بگیرم و کسپر یکی از دروازه بان‌هایی بود که دنبالش می‌کردم و تلاش‌هایش که به نتیجه می‌رسیدند برایم انگیزه بود. اما سبکم را نمی‌توانم با کسپر مقایسه کنم چون از لحاظ سنی او جلوتر از من است و از طرفی اعتقاد دارم همه قرار نیست شبیه هم باشند.  به‌نظر من برای موفقیت باید از مسیری که در آن هستید لذت ببرید. من این کارها را انجام می‌دهم و از همه یاد می‌گیرم. برایم همیشه خیلی قشنگ بود که کسپر که پدرش اسطوره بوده موفق شده و داستان زندگی من هم شبیه به او است. اگر او در بهترین لیگ بازی می‌کند،پس من هم می‌توانم. چراکه نه!» در لیگ پرتغال عابدزاده کوچک مقابل کاسیاس بزرگ هم بازی کرده که اتفاقا او را هم بسیار دوست دارد: «من هم سعی می‌کنم از کاسیاس که از بچگی همیشه بازی‌ها و فیلم‌هایش را نگاه می‌کردم و جایی بوده که من همیشه آرزو داشتم یاد بگیرم. ما سال قبل جلوی هم بازی کردیم و همه چیز ممکن است.»