تعیین زمان استاندار برای تکمیل اطلس سرمایه‌گذاری هرمزگان

دنیای اقتصاد-هرمزگان: مهدی دوستی در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری هرمزگان، با تاکید بر لزوم تکمیل اطلس سرمایه‌گذاری استان، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل اطلس سرمایه‌گذاری را نهایت تا ۲۹ مرادماه ارائه کنند و هیچ گونه عذری در این حوزه پذیرفته نیست.

وی در بررسی تداخل موجود در اراضی واگذار شده‌ استان هرمزگان، عنوان‌کرد: واگذاری‌ها باید شفاف شود، چرا که مساله‌ زمین در سال‌های گذشته و در برهه‌ی کنونی، کانونی برای وقوع فساد است؛ بنابراین پرونده‌ها باید با دستگاه‌ها نیز چک شود ضمن اینکه در بررسی پرونده‌های واگذاری دستگاه‌ها ملزم هستند اطلاعات را در اختیار قرار دهند و اگر دستگاهی استنکاف کند نشان از وجود فساد در آن حوزه است‌.

رییس کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری هرمزگان، با تاکید بر لزوم تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاریِ حوزه‌های مختلف استان، اظهار کرد: ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی محورهای سرمایه‌گذاری خود را متناسب با ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و مزیت‌های رقابتی استان و نقش آن‌ها در تکمیل زنجیره ارزش اعلام کنند تا مشخص شود از چه طرح‌هایی حمایت می‌کنند و چه طرح‌هایی حمایت تنها در حد صدور مجوز خواهد بود.